Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik op ons platform beter en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en ook buiten ons platform volgen. Zo kunnen advertenties en andere content aangepast worden aan jouw interesses en aan je profiel en kun je inloggen en informatie delen via social media. Ook kunnen we analyses op jouw gebruik uitvoeren om onze diensten te verbeteren. Als je niet akkoord gaat, plaatsen wij alleen noodzakelijke cookies om het platform goed te laten werken en, op een privacy vriendelijke manier, om analyses uit te voeren en verkeer te kunnen meten. Meer info: Privacyverklaring en cookieverklaring. Keuze achteraf aanpassen? Klik op cookie instellingen in de footer.

Win 5x een Postcode Loterij reiskoffer of een Postcode Loterij fiets!

Helaas, deze winactie is afgelopen. Bekijk de website voor onze huidige acties.

Scoor en betaal van 30 maart t/m 19 april een veiling op SlaJeSlag en speel mee met het kofferspel van de Postcode Loterij. Jij maakt hiermee kans op één van de 5 Postcode Loterij reiskoffers of een Postcode Loterij fiets!

Hoe werkt de actie

1. Win van 30 maart t/m 19 april 2020 een veiling
2. Betaal jouw gewonnen veiling
3. Je ziet de waardebon als je jouw veiling opent bij 'Gewonnen veilingen'
4. Op de waardebon staat een link naar het promotioneel kansspel van de Postcode Loterij i.s.m. SlaJeSlag
5. Klik op de link en speel het kansspel door op 'start' te klikken
6. Vul na afloop jouw gegevens in en je maakt kans op de prijs!

 

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Facebook leads Kofferspel (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Nationale Postcode Loterij
 3. De Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door dePostcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. De actie vindt plaats op www.postcodeloterij.nl/kofferspel waarbij men kans kan maken op een van de 5x Postcode Loterij reiskoffers of een Postcode Loterij fiets door de het Kofferspel te spelen. Deze actie loopt van 23 maart tot en met 31 mei 23:59 uur. En door de volgende gegevens achter te laten: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, postcode en huisnummer. 
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Deelnemers kunnen meerdere keren deelnemen binnen de actie, maar slechts één keer winnen binnen de actie.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
PrijsWaarde p/stAantal 
Postcode Loterij fiets€ 598,-1 
Postcode Loterij reiskoffer€ 99,99,-5 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 1.097,95 

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-       een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;

-       de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

 1. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. Er vindt 1 trekking plaats op: 8 mei. 
 2. De winkans is ingeschat op 1 op 5000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans. 
 3. De winnaars ontvangen vóór 8 juni een e-mail met informatie over de gewonnen prijs. 
 4. De uitslagen zijn vanaf 8 juni terug te zien op www.postcodeloterij.nl/overige-uitslagen.Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie. 
 5. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de Nationale Postcode Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars. 
 6. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 7. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 8. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 9. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 10. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 11. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 13. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.postcodeloterij.nl/privacy

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode

Loterij.

 1. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 2. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 3. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 4. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen. 
 5. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. 
 6. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert. 
 7. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 

Overmacht 

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs. 

Overige informatie 

 1. Alle (intellectuele eigendoms‐)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie‐)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook. 

 

 


   Ook in deze categorie: